Uvjeti i pravila poslovanja

Opći uvjeti

Ovi opći uvjeti odnose se na korištenje VITAPHARM internet prodavaonice na području Republike Hrvatske.

Korištenje

Usluge Vitapharm Internet prodavaonice dostupne su na internetskoj straniciwww.vita-pharm.hr  dalje u tekstu Vitapharm Internet prodavaonica. Stranice, kao i navedene usluge, korisnici mogu koristiti za privatnu i poslovnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim uvjetima i pravilima. Korištenjem Vitapharm Internet prodavaonice korisnik je suglasan i obvezuje se poštivati niže navedene uvjete i pravila. 

Izjava o korisniku

Korisnik je svaka pravna i fizička osoba koja se registrira, izvrši narudžbu i plaćanje u Vitapharm Internet prodavaonici.

Izjava o prodavatelju

E-ZDRAVKO specijalizirana prodavaonica d.o.o.
Registriran: Trgovački sud u Zagrebu Tt-18/23701-4
MBS : 081183863
OIB : 71549185942
Temeljni kapital: 20 000.00 kn uplaćen u cijelosti
Žiro računi:
HR Erste banka d.d.
HR6624020061100883074
Član uprave: Mirna Matas Sunara, direktor, Elena Matas, prokurist
Sjedište: Ulica Dragutina Domjanića 18, 10.000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01/208-5200
U daljnjem tekstu Vitapharm

 

Cijene

Cijene su izražene u eurima (EUR) i u njima je uračunat PDV. Cijene mogu biti ažurirane više puta dnevno te se može dogoditi, zbog samog procesa ažuriranja, da cijena u trgovinama nije ista kao na internet prodavaoniciwww.vita-pharm.hr. Dodatno, Vitapharm zadržava pravo u nekim slučajevima postaviti – imati, različite cijene proizvoda u trgovinama i Vitapharm Internet prodavaonici. Vitapharm zadržava pravo bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude. Iznimno u situacijama ukoliko je došlo do greške pri utvrđivanju cijene Vitapharm može odbiti isporučiti takvu narudžbu. Cijena za svaki proizvod utvrđuje se pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Cijena za isti proizvod može se razlikovati u odnosu na vrstu plaćanja. U tom slučaju, na svakoj pojedinačnoj stranici proizvoda navedene su sve važeće cijene u odnosu na različite vrste plaćanja.

Proizvodi

Sve robe i usluge dostupne na Vitapharm Internet prodavaonici.

Prodaja medicinskih proizvoda na daljinu putem Interneta

Sukladno članku 50. stavak 1. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13.), pravne i fizičke osobe koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj, specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskih proizvoda i veleprodaje mogu obavljati promet medicinskim proizvodima na daljinu putem Interneta u skladu sa svojom djelatnošću te sukladno posebnom propisu.

Informacije o specijaliziranim prodavaonicama koje obavljaju djelatnost prometa medicinskim proizvodima na daljinu putem Interneta dostupne su u Bazi dozvola za proizvodnju i promet, odnosno ovdje.

Detaljnije informacije o E-zdravko specijaliziranoj prodavaonici koja obavlja ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj, a dostavila je podatke propisane člankom 50. stavak 2. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, broj 76/13.) dostupan je ovdje

Agencija za lijekove i medicinske proizvode – kontakt

Ksaverska cesta 4
10 000 Zagreb
Lokacija – mapa grada

Telefon: +385 1 4884 100 (centrala)
Faks: +385 1 4884 110
E-pošta: halmed@halmed.hr

OIB: 37926884937

Slike i opisi

Vitapharm pokušava biti što precizniji u opisu proizvoda, ali ipak ne može garantirati da su opis, slika i tehnički podaci proizvoda u potpunosti točni.

Zaštita podataka

Tajnost podataka zaštićena je i osigurana uporabom SSL enkripcije. Time je omogućen siguran prijenos podataka i onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i Vitapharm stranica.

Servisni uvjeti

Uz neke proizvode izdaje se jamstveni list. Na jamstvenom listu definirani su uvjeti jamstva i kontakti servisa. Cijene dostave za proizvode navedene su kod svakog proizvoda na mrežnim stranicama Vitapharm Internet prodavaonice. Ukoliko predmetni proizvod više nije dostupan na mrežnim stranicama Vitapharm prodavaonice korisnik cijenu dostave može provjeriti kod bilo kojeg drugog proizvoda u grupi kojoj taj proizvod pripada.

Uvjeti kupnje i isporuke

Uvjeti kupnje i prodaje proizvoda putem Vitapharm Internet prodavaonice definirani su kroz sljedeće korake: registracija, narudžba, plaćanje, dostava, reklamacija/povrat robe.

Registracija

Kako bi se korisnik registrirao na Vitapharm Internet prodavaonicu mora biti punoljetan, odnosno ukoliko je maloljetan registraciju mora izvršiti uz privolu i suglasnost zakonskog skrbnika. Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka, koje je korisnik unio prilikom registracije, poželjno je da u što kraćem roku ažurira svoj korisnički račun, ili o promjeni obavjesti  Vitapharm na e-mail vitapharm@vita-pharm.hr

Naručivanje proizvoda

Proizvodi se naručuju klikom na gumb „Dodaj u košaricu“. Proizvodi se smatraju naručenim kada kupac obavi cijeli proces naplate (Checkout proces). Po primitku narudžbe Vitapharm šalje obavijest korisniku o njenom zaprimanju na e-mail adresu kojom se korisnik registrirao.

Ukoliko korisnik ne primi takvu obavijest treba se prijaviti na Vitapharm Internet prodavaonicu, provjerilte jesu li u košarici proizvodi koje je naručio te ponovitiCheckout proces.

Vitapharm se obavezuje se isporučiti sve dostupne proizvode. Ukoliko neki (ili sve) proizvode Vitapharm nije u mogućnosti isporučiti kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila korisnika kako bi dogovorili isporuku zamjenskog(skih) proizvoda ili otkazivanje narudžbe. Narudžbe kreirane na Vitapharm Internet prodavaonici nisu obvezujuće. 

Otprema/dostava proizvoda

Korisnici mogu naručiti proizvode online na web shopu ili telefonski na tel.: 01 208 5200. Vitapharm dostavlja proizvode na području cijele Hrvatske, uključujući i otoke. 

Preuzimanje narudžbe

Naručeni proizvodi pakiraju se tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt – ulaz u kuću, ulaz u zgradu (od izuzetka su neki otoci gdje se roba dostavlja do najbližeg poštanskog ureda). Korisnik je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji ih je dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Proizvodi su osigurani od gubitka i oštećenja u dostavi. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja proizvoda potpisati dostavnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako korisnik, nakon što je pošiljka poslana, u očekivanom vremenu ne primi pošiljku ili obavijest o isporuci, poželjno je da o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke, ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ukoliko u roku od 48 sati po preuzimanju naručenih proizvoda korisnik ne pošalje pismenu primjedbu na isporučene proizvode, smatra se da je pošiljka propisno isporučena. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera – koje je isti vratio Vitapharm Internet prodavaonici bez isporuke kupcu i sl.) Vitapharm ne preuzima odgovornost na „prvi rizik“ i obvezuje se poslati zamjenske proizvode korisniku u najkraćem roku. Vitapharm zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

 

Zamjene, reklamacije i povrat proizvoda i prigovori

Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana kupnje putem Vitapharm Internet prodavaonice ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, članak 10.) E-Zdravko specijalizirana prodavaonica d.o.o. se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor korisnika na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor na kvalitetu usluga Vitapharm korisnici mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

E-ZDRAVKO d.o.o.
Ulica Dragutina Domjanića 18, 10.000 Zagreb,
ili na e-mail adresu: vitapharm@vita-pharm.hr
odnosno na telefon broj: 01/208-5200

Vitapharm se obvezuje dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Korisnik treba uz prigovor dostaviti podatke za dostavu odgovora: Ime, prezime i adresu.

Povrat uplate

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda, ili isporuke istovjetnih zamjenskih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvodi jednakih, ili sličnih, karakteristika i cijene. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu Vitapharm se obvezuje izvršiti povrat sredstava u najkraćem mogućem roku,  a najkasnije u roku  14 dana  od dana kada je zaprimljena obavijest o raskidu ugovora o kupoprodaji, na račun korisnika s kojeg su sredstva uplaćena.

Marketinške aktivnosti

Vitapharm zadržava pravo ponude različitih promotivnih aktivnosti različitim kupcima Vitapharm Internet prodavaonice.

 

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Vitapharm Internet prodavaonice je zaštićen. Vitapharm ostvaruje jedinstveno pravo na korištenje predmetnog sadržaja. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Vitapharm Internet prodavaonice morate prethodno kontaktirati Vitapharm te za to dobiti pisano odobrenje.

Povezane internet stranice

Web stranice Vitapharm Internet prodavaonice uključuju linkove na druge internet stranice. Materijali na tim stranicama su izvan kontrole Vitapharma. Korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik.

Dio web stranica Vitapharm Internet prodavaonice predviđen je za oglašavanje. Oglašivači odgovaraju za objavljene materijale, odnosno da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Vitapharm ne odgovora za bilo kakve pogreške i nepravilnosti spomenutih marketinških materijala.

Dostupnost Vitapharm Internet prodavaonice

Pristup na internetske stranice Vitapharm Internet prodavaonice (https://www.vita-pharm.hr) ponekad može biti otežan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Način plaćanja

Načini plaćanja za narudžbe robe putem web shopa:

 • JEDNOKRATNOPLAĆANJE
  – Plaćanje po dostavi gotovinom
  – American Express, Diners, Mastercard, Maestro, Visa karticama svih banaka. (TRENUTNO NEDOSTUPNO)
  – Uplata po ponudi– internet bankarstvom, uplatnicom u banci ili virmanom

 

 • OBROČNO PLAĆANJE (TRENUTNO NEDOSTUPNO)
  – American Express kartice Privredne banke d.d. do 6 rata bez kamata.
  – Visa kartice Privredne banke d.d. 6 rata bez kamata.
  – Diners kartice do 6 rata bez kamata.

*napomena: minimalni iznos za kupnju na rate iznosi od 300 kn za sve vrste kartica. 

Plaćanje po ponudi

Ukoliko korisnik kupnju želi obaviti plaćanjem po ponudi, narudžbu može kreirati putem web shopa i odabrati opciju plaćanja – uplatnica/virman.

Nakon što korisnik odabere proizvode koje želi naručiti te potvrdi narudžbu, povratno na e-mail adresu dobit će automatski ponudu s točnim iznosom za uplatu. Narudžbu će provjeriti web shop administrator te kontaktirati korisnika. Ukoliko su naručeni proizvodi raspoloživi web shop administrator ih rezervira do evidencije uplate. Roba se šalje nakon što uplata bude vidljiva na računu tvrtke E-Zdravko d.o.o. (provjerava i obrađuje web shop administrator).

 

Plaćanje po dostavi

Uslugu plaćanja po dostavi (pouzećem) Vitapharm nudi za područje cijele Hrvatske, osim određenih područja u kojima nije dostupna usluga dostave preko DPD Hrvatska.

 

DOSTAVA

Kupnja i dostava proizvoda moguća je samo na teritoriju Republike Hrvatske.

Dostava iznosi 4,91 eur.

Prodavatelj će sve narudžbe nastojati poslati u roku raspoloživosti navedenom na detaljima svakog naručenog proizvoda. U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od proizvoda iz ponude djelomično ili u potpunosti rasprodani. U slučaju da Prodavatelj nema na raspolaganju naručeni proizvod, obavijestit ćemo Kupca u kojem roku možemo nabaviti proizvod. Ukoliko je taj rok neprihvatljiv, Kupac može odustati od narudžbe. U slučaju da naručeni proizvod neće biti dobavljiv jedno duže vrijeme, ponudit ćemo Kupcu mogućnost kupnje raspoloživog proizvoda koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Ukoliko je taj zamjenski proizvod neprihvatljiv, Kupac može odustati od narudžbe. Prodavatelj otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost u slučaju kašnjenja isporuke zbog više sile.

Kako bismo osigurali što kvalitetniju komunikaciju između Kupca i kurirske službe, kurirskoj službi ćemo ustupiti Kupčev broj telefona/mobitela.